Siirry sisältöön

Mitä on kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu?

Kestävä kehitys tarkoittaa ihmisten hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Lue lisää, https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys

Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Vastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Yhteiskuntavastuu (corporate responsibility, corporate social responsibility) perustuu Suomessa pitkälti yritysten vapaaehtoisiin toimiin. Yritysten toimintaa ohjaa kuitenkin monin tavoin myös lainsäädäntö. Yhteiskuntavastuun vaatimus on muuttamassa laajemmaksi lähitulevaisuudessa myös Suomessa.

Yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Nämä nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu on toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista. Siihen sisältyvät esimerkiksi voiton tuottaminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu liittyy pitkälti ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sosiaalisen vastuun perusta. Sosiaalista vastuuta koskeva sääntely, esimerkiksi työelämän lainsäädäntö, ohjaa pk-yritystenkin toimintaa monin tavoin. Lainsäädännössä on suuremmille yrityksille pidemmälle meneviä velvoitteita muun muassa yritysvastuun raportoinnin osalta.

Ekologinen yhteiskuntavastuu on yritystoiminnan ympäristövaikutusten minimoimista. Sitä voi toteuttaa esimerkiksi suosimalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja materiaaleja tai kehittämällä ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Maailmalla kysyntä ohjautuu vähäpäästöisten tuotteiden ja palvelujen suuntaan, ja tällaisilla ratkaisuilla on vientipotentiaalia. Yritysten ja kaupunkien rooli päästöjen vähentämisessä on todella mittava.

Ympäristövastuulliset valinnat viestivät omista ja yrityksesi arvoista myös asiakkaille. Vastuulliset ja ympäristöä säästävät valinnat ja teot ovat monelle merkittäviä valintaperusteita tuotteita ja palveluita hankkiessa, lue lisää https://www.yrittajat.fi/tietopankki/liiketoiminta/yritysvastuu/

Yhteiskuntavastuu voi olla yrityksen kilpailuvaltti