Siirry sisältöön

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Olisiko meidänkin hyvä ja jopa tarpeellista muuttaa omia elintapojamme? Esimerkiksi ns. elintapasairaudet lisääntyvät vauhdilla ja luonto voi myös huonommin.

Tietoa, uusia tutkimuksia, vaikutteita, ärsykkeitä, mahdollisuuksia, tapahtumia, suuntauksia, trendejä, kaikkea on paljon ja lisää syntyy.

Tervetuloa tutustumaan elintapoihin, jotka tukevat sinua kohti tyytyväisempää ja onnellisempaa elämää, kestävästi ja vastuullisesti.

Tutustu elintapoihin, jotka lisäävät holistista hyvinvointia laajasti, sinun, yhteisösi ja planeettamme.

Palvelumme koostuvat

  • henkilökohtaisista valmennusohjauksista

  • luennoista ja koulutuksista

  • työpajoista, tapahtumista sekä aiheisiin liittyvistä matkoista

  • .

1. Ayurveda

Ayurveda (The Science of Life) on WHOn ( Maailman terveysjärjestö) tunnistama yli 5000 vuotta sitten syntynyt täydentävä elintapa- ja luonnonlääketiede, ohjaa ennakoivaan elintapaan, joka pitää meidät terveinä.

Eläminen pitkään ja terveenä on Ayurvedan tavoite, joka saavutetaan yksilöllisellä elämäntyylillä, johon kuuluvat ravinto ja yrtit, liikunta, itsehoidot, hoidot, uni, vuorokausi ja vuodenaika suositukset sekä stressin säätelytaidot ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Ayurveda (Vadya) lääkärikoulutuksen saaneet henkilöt ja hoitolaitokset hoitavat ihmisiä myös heidän sairauksissa menestyksellisesti.

Ayurvedan yksi peruslähtökohta on että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi sekä terveys ovat liitoksissa toisiinsa. Ihminen on osa luontoa. Kun ihmisen biorytmit ja luonnon rytmit sykronoivat keskenään niin kehon ja mielen homeostaasi/tasapaino tila on helpompi saavuttaa ja seurauksena on terveys.

Ayurveda auttaa sinua ja asiakkaitasi oivaltamaan myös lisää itsestänne. Monipuolinen itsetuntemus auttaa tekemään arjessa parempia valintoja, joiden avulla voit hyvin ja elämän onnellisuus lisääntyy.

Henkilökohtaisesta tai ryhmävalmennuksesta lisätietoja täältä, https://visithappy.johku.com/fi_FI/elamasi-palapeli-palvelut/ayurveda-holistinen-kouluttava-valmennus-sinulle-tai-ryhmalle

2. Whole Plant based food - WFPB

= Kokokasvisruokaa, eli mahdollisimman vähän prossessoitua ja terveellistä. Tiedustele luentoja, työpajoja ja koulutuksia aiheesta. Suomessa alan edelläkävijänä toimii Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys ry, https://falm.fi/ ja täältä löytyy heidän ylläpitämät nettisivut, josta löytyy mm. reseptejä, https://kokaru.fi/.

3. Planetaarinen elintapa

on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus. Terveyden edistämisen lisäksi ruokavalion tavoite on turvata ruuan riittävyys maailmanlaajuisesti ja vähentää ruuantuotannon ympäristövaikutuksia. Planetaarisen terveyskäsityksen tavoite on, että ihminen ja ympäröivä luonto voivat hyvin.

Ihmiskunnan terveys riippuu luonnonjärjestelmien tilasta. Voimme vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin omilla elämäntavoillamme. Kaikkien panos on tärkeä, kun tiedetään, että ilmastonmuutos ja luontokato etenevät vauhdilla.

4. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden elintapa, YK

on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Useat maat maailmassa sekä yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet näihin YK tavoitteisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn.

5. Uudistava matkailu ja elämäntapa

Uudistava matkailu muuttaa parhaimmillaan ihmisiä, matkakohteita, paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa niin että matkailija kohteessa vierailleessaan jättää kohteen paremmaksi paikaksi kuin ennen vierailuaan.

Tiedustele luentoja ja koulutuksia sekä hands-on konsultaatioita aiheistä.

Lisätiedot, tarjagw@gmail.com

Palaa uudestaan sivuille myöhemmin, teksti päivittyy lisää..... kiitos kärsivällisyydestä.