Siirry sisältöön
Lifepuzzle™ valmennusohjaus ryhmille ja sinulle
3350,00 €

Kauppias

Humane Living / Peak Living Oy / Good Waves Consulting - Inhimillisyyden kulttuuritarjagw@gmail.com+358400477076Y-tunnus:2810827-5Kauppiaan ehdot

Mikä sinua ja ryhmäänne mietityttää juuri nyt?

Mihin asiaan haluaisitte tukea, uuden näkökulman tai keskustella ajatuksista ja elämästä.

Ajoittain voi olla hyvä puhua ääneen omia ajatuksia, joilloin ne kuulee paremmin kuin vain miettimällä itsekseen. On hyvä kun toinen kuuntelee läsnäollen ja myötäelää kanssasi.

Valmennusohjauksen aikana voidaan yhteisesti pohtia eri näkökulmia ja vaihtoehtoja ja omat tai toisen sanat voivat saada aikaan Ahaa - elämyksiä ja avata mieltä miettimään omia ajatuksia ja uskomuksia ja ehkä jopa muuttamaan niitä, jos se tuntuu hyvältä.

Elämä muodostuu todella monista osa-alueista, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Harmonian ja riittävän hyvän elämän saavuttaminen on jokaisen perusoikeus ja ajoittain meillä kaikilla hakusessa.

Olemme ihmisinä samanlaisia ja erilaisia. Minkälainen on sinulle ja teille sopiva tapaa elää elämää? Mitä tarvitset jotta sinä ja ryhmä pystytte toimimaan riittävän hyvin eri tilanteissa ja olemaan onnellisia?

Millainen on sinun hyvä elämä? Millalailla teidän ryhmä toimii hyvin?

Lifepuzzle™ on ryhmävalmennusohjaus palvelu, jossa työskentelet myös itsenäisesti oman elämäsi eri osa-alueilla sinulle sopivalla intensiteetillä. Valmennusohjauksen avulla voit tunnistaa paremmin ne elämän osa-alueet, jotka sinulla juuri nyt ovat sopivassa tasapainossa ja toisaalta ne jotka vaativat sinulta enemmän huomiota ja ehkä uusia omia tai ulkopuolelta tulevia tukevia voimavaroja, jotta sopiva harmonia palaa.

Lifepuzzle™ valmennusohjaus koostuu ryhmätapaamista ja jokaisen henkilökohtaisesta työskentelystä kyseessä olevan asian tiimoilta.

Jokainen ryhmäläinen työstää oman elämänsä palapeliä ja yhdessä käsitellään ryhmän kannalta oleellisia osa-alueita.

Verkkotapaamiset ovat yhden tunnin mittaisia mutta ensimmäisen kerran tapaamme 1,5 tunnin ajan.

Ryhmän maksimikoko 10 hlö ja tapaamiskertoja verkossa on 10.

Lifepuzzle™ valmennusnohjauksen tapaamiskertojen määrää voidaan lisätä peruspalvelulun ( 10krt) jälkeen tarpeen mukaan.

Tiedustele myös henkilökohtaista vain sinulle tarkoitettua Lifepuzzle™ valmennusnohjaus palvelukokonaisuutta.

Lifepuzzle™ voidaan toteuttaa monimuotoisesti riippuen siitä missä osallistujat sijaitsevat ja paljonko aikaa valmennusohjaukseen halutaan käyttää.

 • pelkät verkkotapaamiset ja henkilökohtainen työskentely kotona/töissä

 • ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen ovat lähitapaamisia

 • kaikki tapaamiset ovat lähitapaamisia

Kartoitamme aluksi tämän hetkisen tilanteen, akuuteimmat tarpeet ja muutostoiveet ja sitten etenemme sovitusti.

Arvioimme kaikkien omat voimavarat ja ryhmän voimavarat ja sen mistä voi saada lisää voimavaroja ulkopuolelta, jos siihen on tarvetta ja halua.

Teidän ajatukset, toiveet ja tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin

 • kehon hyvinvointi, tasapaino ja säätely. Mikä sopii sinulle?

 • minkälainen elintapa, ravinto, liikunta, työ, harrastukset jne voisivat tuoda elämääsi positiivista energiaa

 • mielen hyvinvonti, mielentila ja sen säätely, tunnetaidot, vuorovaikutus taidot

 • elämänkatsomukselliset pohdinnat

 • opiskeluihin, ammattiin, ammatin- tai työpaikan muuttoon liittyviin asioihin

 • asuin- ja työympäristön haasteisiin ja toiveisiin

 • mitkä harrastukset olisivat sinulle suositeltavia, miksi`?

 • talousasioihin

 • ihmissuhteisiin töissä, kotona, kaveripiirissä

 • mietityttääkö oma tai läheisen jaksaminen, mielenterveys tai terveys

 • stressireaktioiden erilaisuus ja stressinsäätelyn taitoja

 • ..........päivittyy......

 • .......... mitä te haluaisitte?.......

Saat ensimmäisellä tapaamiskertalla Lifepuzzle™ pohjan, jonka avulla voit alkaa rakentamaan omaa palapeliäsi.

Pohditaan joko ryhmän kanssa yhdessä teidän tilannettasi tai HRn kanssa ja valitaan teille sopivat aiheet ja tapaamiskerrat.

Kuljen rinnallanne ja sekä suosittelen tarpeen mukaan muita palveluita, joista voi olla hyötyä eri elämän vaiheissa tai tilanteissa tai erilaisten elämän kriisien kohdatessa.

Suosittelemme lämpimästi että ryhmän verkkovalmennusohjauksen jälkeen osallistujat tapaavat esim. 1-2 kuukauden kuluttua heille yksilöllisesti suunnitellun ja ohjatun Hengähdystauko™ elämyksen puitteissa. Kerromme mielellämme lisää tästä vaihtoehdosta.

Lifepuzzle™ valmennusohjaus pohjautuu länsimaiseen tieteelliseen näyttöön esim. mielen hyvinvoinnin asioissa, humanistiseen ja inhimilliseen kulttuuriin sekä täydentävään lääketieteeseen Ayurvedaan, itämaisiin viisaustieteisiin sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteisiin. Sovimme yhdessä minkä viitekehyksen alla keskustelemme ja tapaamme.

Olkaa rohkeasti yhteydessä ja avataan keskustelu.

Valmennusohjaajana toimii Tarja Aalto. Tutustu minuun tästä, https://bit.ly/3M4ladd

Lisätiedot, tarjagw@gmail.com