Siirry sisältöön

Vielä hetki, kiitos kärsivällisyydestä, sisältöä valmistellaan....

Miten inhimillisyyden kulttuuri voi tukea työelämää?

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, pysytkö ajantasalla? Teknologia kehittyy nopeasti ja tuo mukanaan uusia eettisiä kysymykisiä. Niin kauan kun me ihmiset pysymme ihmisinä emmekä ole robotteja vaan osa viisasta universaalia maailmankaikkeutta ja luontoa, tietyt lainalaisuudet toimivat ihmisten käyttäytymisessä ja vuorovaikutuksessa.

Mitä sinä ja te haluatte? Inhimillisyyden kulttuuri luo arvoja, jotka ohjaavat käyttäytymistämme itseämme ja muita kunnioittavaan sekä yhteistyötä korostavaan suuntaa ja kohti uudistavaa ja kestävää sekä vastuullista kehittymistä.

Maailma muuttuu, arvot muuttuvat, ihmiset muuttuvat, työelämän eli organisaatioiden ja yritysten on myös muututtava jos ne haluavat pysyä vauhdissa mukana ja selviytyä eteenpäin menestyksellisesti.

Haluatko sinä, yrityksesi tai organisaatiosi olla edelläkävijä ja asioita eteenpäin vievä voima ajatusten ja tekojen kautta? Lämpimästi tervetuloa joukkoomme.

Uusi aika edellyttää parempaa yhteistyötä, kommunikointia. läpinäkyvyyttä, aitoutta, sosiaalisia suhteita, luovuutta, parempia innovaatioita, joustavuutta, sopivaa jalat maassa olemista, pysyvyyttä, muutoksien sietokykyä ja kykyä toimia muutostilanteissa, vahvaa missiota ja visiota oman elämän ja organisaation tasolla ja valmiutta korjata suuntaa tarvittaessa ketterästi.

Tarvitsemme uusia taitoja ja vanhojen taitojen kehittämistä

  • tunne- ja vuorovaikutustaidot

  • stressinsäätelyn taidot

  • inhimillisyystaidot - arvot, kaikkien hyvä, inhimillisyys, empatia, rajat, hiljentymisen ja keskittymisen taidot, kyky nähdä syy- ja seuraus, intuitio, luovuustaidot, holistisen kuvan näkemisen taidot.

  • onnellisuustaidot

  • itsensä johtamisen taidot

  • oman hyvinvoinnin taidot

  • hyvää itsetuntemusta yksilöiltä ja organisaatioilta - kuka minä ja me olemme?

  • -

  • Vielä hetki, kiitos kärsivällisyydestä, sisältöä valmistellaan....