Siirry sisältöön

Vielä hetki, kiitos kärsivällisyydestä, sisältöä valmistellaan....

THE FIVE HUMAN VALUES AND RELATED VALUES

TRUTH

Common Sense Courage Conviction Discernment Faithfulness Goodness Honesty Integrity Intuition Justice Listening to the conscience Quest for Truth Reason Respect Self-awareness Self-inquiry Synthesis Trustworthiness Truthfulness Unity in diversity Oneness of all things Wisdom

VIISI IHMISARVOA JA NIIHIN LIITTYVÄT ARVOT

TOTUUS

Maalaisjärki Rohkeus Vakaumus Erottelukyky Uskollisuus Hyvyys Rehellisyys Rehellisyys Intuitio Oikeudenmukaisuus Omatunnon kuunteleminen Totuuden etsiminen Syy Kunnioitus Itsetietoisuus Itsetutkimus Synteesi Luotettavuus Totuus Ykseys moninaisuudessa Kaiken ykseys Viisaus

PEACE

Balance Calmness Commitment Conflict resolutions Contentment Detachment Discipline Endurance Enthusiasm Equanimity Faith Happiness Humility Intelligence Joy Moderation Optimism Resilience Patience Purity Serenity Self-acceptance Self-control Self-respect Simplicity Selflessness Spirit of service

RAUHA

Tasapaino Rauhallisuus Sitoutuminen Konfliktinratkaisut Tyytyväisyys Kiinnittymättömyys Kuri Kestävyys Innostus Tasapaino Usko Onnellisuus Nöyryys Älykkyys Ilo Kohtuullisuus Optimismi Sitkeys Kärsivällisyys Puhtaus Rauhallisuus Itsensä hyväksyminen Itsehillintä Itsekunnioitus Yksinkertaisuus Epäitsekkyys Palveleva asenne

LOVE

Acceptance Affection Beauty Commitment Compassion Consideration Cooperation Dedication Devotion Forgiveness Friendship Generosity Gratitude Helpfulness Sense of honor Humility Joy Loyalty Patriotism Respect Reverence Self-respect Self-love Sharing Surrender Sympathy Thoughtfulness Trust Trustworthiness

RAKKAUS

Hyväksyminen Kiintymys Kauneus Sitoutuminen Myötätunto Harkinta Yhteistyö Omistautuminen Omistautuminen Anteeksianto Ystävyys Anteliaisuus Kiitollisuus Avuliaisuus Kunniantunto Nöyryys Ilo Uskollisuus Isänmaallisuus Kunnioitus Kunnioitus Itsekunnioitus Itserakkaus Jakaminen Antautuminen Sympatia Ajattelevaisuus Luottamus Luottamuksen arvoinen

NON-VIOLENCE

Appreciation for cultures and religions Benevolence Ceiling on desires Cooperation Citizenship Conscientiousness Forbearance Global awareness Harmlessness Interrelatedness of all living things Reverence for nature and the Earth Spirit of sacrifice Selfless service Social justice Tolerance Unconditional love Understanding Unity Unity in diversity Universal selfless love

VÄKIVALLATTOMUUS

Arvostus kulttuureja ja uskontoja kohtaan Hyväntekeväisyys Haluille katto Yhteistyö Kansalaisuus Tunnollisuus Kärsivällisyys Globaali tietoisuus Ei aiheuta haittaa Kaiken elävän yhteenkuuluvuus Luonnon ja maan kunnioitus Uhrauksen henki Epäitsekäs palvelu Sosiaalinen oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Ehdoton rakkaus Ymmärrys Yhtenäisyys Ykseys monimuotoisuudessa Universaali epäitsekäs rakkaus

RIGHT ACTION

Personal Skills Attention to duty Ceiling on desires Composure Concentration Good Conduct Good habits Determination Discrimination Efficiency Environmental cleanliness Goal setting Orderliness Perseverence Personal hygiene Proper eating habits Proper nutrition Proper use of time Regulation Self-confidence Self-control Self-reliance Willpower

HYVÄ TOIMINTA

Henkilökohtaiset taidot Työn huomioiminen Toiveiden enimmäismäärä Rauhallisuus Keskittyminen Hyvä käytös Hyvät tavat Päättäväisyys Erottelukyky Tehokkuus Ympäristön puhtaus Tavoitteiden asettaminen Järjestys Sinnikkyys Henkilökohtainen hygienia Oikeat ruokailutottumukset Oikea ravitsemus Oikea ajankäyttö Sääntely Itseluottamus Itsehillintä Omavaraisus Tahdonvoima

Social Skills Charity Cooperation Courtesy Dependability Good company Gratitude Sense of honor Initiative Leadership Modesty Obedience Sense of property Problem solving Resourcefulness Social Service

Sosiaaliset taidot Hyväntekeväisyys Yhteistyö Kohteliaisuus Luotettavuus Hyvä seura Kiitollisuus Kunniantunto Aloite Johtajuus Vaatimattomuus Tottelevaisuus Omaisuudentunto Ongelmanratkaisu Kekseliäisyys Yhteiskunnallinen palvelu

Ethical Skills Appreciation Dedication Forbearance Fortitude Goodness Morality Right deeds Right speech Right thoughts Trustworthiness Unity of thoughts, words and deeds Respect of all forms of life The

Eettiset taidot Arvostaminen Omistautuminen Kärsivällisyys Lujuus Hyvyys Moraali Oikeat teot Oikea puhe Oikeat ajatukset Luotettavuus Ajatusten, sanojen ja tekojen yhtenäisyys Kaikkien elämänmuotojen kunnioittaminen

Käännös ja teksti täydentyvät pian, kiitos kärsivällisyydestä...........